องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อข้อมูลบริการประชาชน วันที่ ผู้ชม
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย

คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย ...

26 มี.ค. 64 119
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ...

26 มี.ค. 64 117
คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ...

26 มี.ค. 64 117
คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานรับร้องเรียนร้องทุกข์ ...

26 มี.ค. 64 103