องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
23 ตุลาคม 2559 พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

อบต.โพธิ์ใหญ่ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาบ... วันที่ 24 ต.ค. 59 (ดูู 226)

กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริเวณสน... วันที่ 23 ต.ค. 58 (ดูู 277)

โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558

โครงการณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2558... วันที่ 1 ก.ค. 58 (ดูู 359)

นายอำเภอพนมไพร นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยวาตภัยและแจกถุงยังชีพให้ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง วันที่ 16 มิ.ย.58

นายอำเภอพนมไพร นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยวาตภัยแล... วันที่ 17 มิ.ย. 58 (ดูู 629)

โรงเรียนเครื่อข่าย 7 อรหันต์ฟันดี วันที่ 16 มิถุนายน 2558

โรงเรียนเครื่อข่าย 7 อรหันต์ฟันดี วันที่ 16 มิถุนายน 2558... วันที่ 17 มิ.ย. 58 (ดูู 281)

การตรวจรับรองมาตฐานประจำปี 2557

การตรวจรับรองมาตฐานประจำปี 2557... วันที่ 16 มิ.ย. 58 (ดูู 275)

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558

ร่วมส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2558... วันที่ 11 มิ.ย. 58 (ดูู 558)

กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ปี 2558

ทิ้งขยะให้เป็นที่บ้านเมืองจะได้น่าอยู่... วันที่ 1 พ.ค. 58 (ดูู 2772)

งานต้อนรับรองปลัดคนใหม่ นายสุทธิพันธ์ เริงชัยภูมิ 30 เมษายน 2558

ยินดีต้องรับนะค่ะ... วันที่ 1 พ.ค. 58 (ดูู 398)

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

จิตแจ่มใส กายแข็งแรง... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 313)

กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2558

ขอพรจากผู้สูงอายุในวันสงกรานต์... วันที่ 10 ม.ย. 58 (ดูู 536)

กิจกรรมจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและแจกของที่ระลึก ประจำปี 2558

แจกของที่ระลึกให้ผู้สูงอายุ... วันที่ 9 ม.ย. 58 (ดูู 307)

กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2556

กิจกรรมวันพ่อประจำปี 2556 ... วันที่ 16 มี.ค. 58 (ดูู 306)

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557

กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 ... วันที่ 15 มี.ค. 58 (ดูู 295)

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

กิจกรรมวันปิยะมหาราช... วันที่ 15 มี.ค. 58 (ดูู 314)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

อบต.โพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ที่หอประชุมอำเภอพนมไพร... วันที่ 15 มี.ค. 58 (ดูู 270)