องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ ปี 2558
ทิ้งขยะให้เป็นที่บ้านเมืองจะได้น่าอยู่
วันที่ : 1 พฤษภาคม 58   View : 2838