องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: นายอำเภอพนมไพร นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยวาตภัยและแจกถุงยังชีพให้ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง วันที่ 16 มิ.ย.58
นายอำเภอพนมไพร นายก อบต.โพธิ์ใหญ่ พร้อมกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยวาตภัยและแจกถุงยังชีพให้ประชาชน หมู่ที่ 9 บ้านหนองแวง วันที่ 16 มิ.ย.58
วันที่ : 17 มิถุนายน 58   View : 669