องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: กิจกรรมวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 23 ตุลาคม 58   View : 289