องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 2

หัวข้อ:: ข้อมูลการติดต่อ


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

ม.14 ต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140

………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ : 0-43030-165 
หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่   
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่  โทร 0-4366-8724 
สำนักปลัด ต่อ 13                   
กองคลัง    
ต่อ 14                                 
กองช่าง    
ต่อ 15
กองการศึกษา ต่อ 16
กองสวัสดิการสังคม ต่อ 17                  


วันที่ : 30 กรกฎาคม 63 View : 389
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :