องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต


มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจตามการบริ.docx   4 ส.ค. 63 18
  View : 45
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :