องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักปลัด

palad 1
palad 2
palad 4palad 5 
palad 6palad 8
palad 9


พนักงานจ้าง สำนักปลัด

palad 11palad 12
palad 13palad 15
palad 16palad 17

 
นางสาวขัติยาภรณ์ ดีปราสัย
ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนชัยศรีหนองแคน

edu1edu2edu3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ใหญ่

edu4edu5edu6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงน้อยหนองกุงใหญ่

edu7edu8edu9

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าโพธิ์่ท่าไฮ

edu10edu11edu12

 

View : 911