องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

 
 
View : 502