องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่

อบต.โพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
\r\n*เปิดอบรม พร้อมรับโปรแกรมกลับไปใช้งาน
\r\n#พร้อมรับแอพApp(Android) ใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับเบี้ยฯนอกสถานที่ ฟรี 1 เครื่อง Free!!!
\r\n#โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 
\r\n*ช่วยลดข้อผิดพลาด
\r\n*ใช้จัดทำทะเบียนประวัติ และจ่ายเงินผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
\r\n*โดยนำข้อมูลที่จัดเก็บมาทำ
\r\n1. จ่ายเงินทั้งแบบเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี
\r\n2. พิมพ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยประจำปี
\r\n3. พิมพ์แบบสรุปหน้างบฯ
\r\n4. มีรายงานครบ พร้อมส่งออกเป็น Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อได้
\r\n#สิ่งที่ท่านจะได้รับ
\r\n1. โปรแกรม (1เครื่อง)
\r\n2. คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม
\r\n3. ของว่างพักเบรค(กาแฟ,ขนม)
\r\n*#สถานที่อบรม : บริษัท เดลส์เน็ท เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  จ.นนทบุรี
\r\n*ผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาสำหรับติดตั้งโปรแกรม*
\r\n#สอบถามวันที่อบรมและการชำระเงินได้ที่: 
\r\nไอดีไลน์ dsn-delphi 
\r\nอีเมล delsnet_xe2@hotmail.com 
\r\nโทร.086-981-7231 , 098-441-5644
\r\nเว็บไซต์ www.delsnet.co.th , www.delsnet.com
ผู้ตั้งกระทู้ : เดลส์เน็ท IP : 125.25.128.102 เวลา : 2016-05-19 15:23:50 (ดู 325)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :